Šta to beše posao u struci

(Pa) Šta ako nemaš posao u struci?